Sam Van Welden

System DOBISS ewoluuje od lat. To dobrze świadczy o prawdziwie belgijskiej firmie! Tymczasem w moim własnym domu wszystko może wreszcie być zarządzane przez jeden system „open source”, dzięki otwarciu funkcji klucza API. „Tak trzymać!”